Zvýraznenie a posunutie inzerátu pomocou SMS správy

Nadpis inzerátu: Elektrikár Bratislava + okolie
Text inzerátu: Vykonávame pre domácnosti kompletné elektrikárske práce, ktoré sú potrebné vrátane opravy elektroinš ...

 

Momentálne môžete Váš inzerát POSUNÚŤ V PORADÍ pred ostatné inzeráty a ZVÝRAZNIŤ po dobu 7 dní

Jak postupovat?

  1. napíšte SMS správu v znení: TOP
  2. odošlite ju na telefónne číslo 6674
    (Cena za odoslanie SMS na číslo 6674 u operátora O2 a T-Mobile je 1,60 EUR, u Orange 1,607 EUR vrátane DPH. Platí sa doručená SMS! Cena odoslanej SMS je podľa tarifu klienta.)
  3. vyčkajte na doručenie odpovedi obsahujícu alfanumerický kód
  4. kód vložte do okienka a potvrďte tlačítkom overiť

Aktivačný kód

Pozn.: Zvýraznenie inzerátu pomocou SMS môžete vykonať kedykoľvek.
Stačí kliknúť na odkaz zvýrazniť, ktorý je umiestnený v detaile každého inzerátu.
Po uplynutí 7 dní sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty.

Aktivačný kód je nutné zadať bezprostredne po jeho vygenerovaní,
kód je platný 1 deň od data vygenerovania.

Pre využitie tejto služby je nutné mať aktivovanú službu Premium SMS. Nastavenie tejto služby je možné urobiť u Vašeho mobilného operátora. Pokiaľ ste po zaslaní SMS neobdržali našu SMS obsahujúcu kód pre zvýraznenie inzerátu, je velmi pravdepodobné, že máte službu blokovanú a zároveň by Vám nemala byť odčítana žiadna čiastka z Vašeho paušálu alebo kreditu.

V prípade technických problémov píšte na reklamace@airtoy.cz,
infolinka +420 602 777 555 je v prevádzke v pracovných dňoch
od 9:00 do 17:00 hodín. SMS služby technicky zaisťuje Airtoy a.s. - www.platmobilem.cz.
Službu je možné použiť v sietí O2, T-Mobile a Orange, prevádzkovateľ Flashstudio, s.r.o.

V prípade, že plnenie prevádzkovateľa v rámci služby Zvýraznenie a posunutie inzerátu pomocou SMS správy bude chybne, má používateľ práva zo zodpovednosti za vady, ktoré môže uplatniť u prevádzkovateľa v rámci reklamácie. Reklamáciu služby Zvýraznenie a posunutie inzerátu pomocou SMS zprávy je možné uplatniť u prevádzkovateľa serveru Flashstudio, s.r.o., IČ: 24778338, so sídlom Italská 209/17, 120 00 Praha 2, společnosti zapísanej v obchodnom registri u Mestského súdu v Prahe, v odd. C, vložke č. 173513, e-mail inzerce@flashstudio.cz. Reklamácia musí obsahovať popis vady, ktorú používateľ službě vytýká, a aké právo použivateľ uplatňuje v súlade s § 2615 a 2169 zákona č. 89/2012 Zb., v platnom znení. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 6 34/1992 Zb. v platnom znení, rozhodne prevádzkovateľ o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posudeniu vady. Reklamácia vrátane odstranenia vady musí byť vybavena bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30. dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa prevádzkovateľ s používateľom nedohodne na ďalšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Prečo zvýrazniť inzerát pomocou SMS?

Na server sú pridávané desiatky inzerátov denne. Zaslaním SMS inzerát zvýrazníte zelenou farbou a zároveň ho posuniete po dobu jedného týždňa na hornú pozíciu pred novšie inzeráty, ktoré funkciu zvýraznenia nemajú. Týmto krokom umožníte inzerátu, aby si ho všimlo viac záujemcov, čím má väčšiu šancu na úspech ako bežný inzerát.

späť bez zvýraznenia